+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Er is inderdaad sprake van enige consumentenbescherming voor (kleine) bedrijven bij elektriciteitslevering en gaslevering. De diverse bepalingen in deze wetten die de kleinverbruiker moeten beschermen gelden namelijk voor aansluitingen tot 3x80A (elektriciteit) en met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3 per uur (gas).

Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij informatieverplichtingen van de leverancier, bij discussies over voortzetting van overeenkomsten, tarieven, verbruik, meterstanden, opzegging/beëindiging van contracten en levering, en boetes die de leverancier het bedrijf in rekening brengt.

Als kleine ondernemer/MKB-er met aansluitingen tot bovengenoemde maximumgrenzen is het verstandig dat u zich hiervan bewust bent. Dit te meer nu het voorkomt dat leveranciers in zakelijke contracten en algemene voorwaarden, en bij geschillen, hiermee niet altijd volledig rekening houden. Algemene voorwaarden kunnen vanwege de extra bescherming gemakkelijker onredelijk worden beschouwd zodat de leverancier hierop geen beroep mag doen.

Indien u nadere advisering of rechtsbijstand bij een geschil met een energieleverancier wenst, kunt u daarvoor Erwin Dingenouts inschakelen.