+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Een jongen van 16 jaar schrijft zich online in voor een opleiding HBO Logistiek Management. De facturen betaalt hij echter niet en hij maakt ook geen aanstalten de opleiding ook echt te gaan volgen. Het opleidingsinstituut dagvaardt de vader en vordert de lesgelden van hem, omdat de jongen minderjarig is.

Merijn de Jong voert in een verzetprocedure verweer namens de vader tegen de vordering. Hij brengt een aantal verweren naar voren, waaronder het argument dat de toestemming van de vader ontbrak bij het aangaan van de onderwijsovereenkomst. Omdat het gaat om een dure opleiding, mocht het opleidingsinstituut niet zonder uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders deze overeenkomst aangaan. De Jong vernietigt namens de vader de overeenkomst.

De kantonrechter vindt dat ook. De zoon was onbekwaam om zich zonder toestemming van zijn ouders in te schrijven en de vader mocht zich op vernietiging van de overeenkomst beroepen. De vorderingen van het opleidingsinstituut worden afgewezen.

De uitspraak van de rechter vindt u hier.