+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Ontbinding en ontruiming
Deze kwestie betreft een verstekvonnis waartegen verzet werd ingesteld door de huurder, bijgestaan door Erwin Dingenouts. De verhuurder had ontbinding en ontruiming van de huurwoning gevorderd wegens huurachterstand. De (hoogte van de) huurachterstand werd door huurder betwist in de verzetprocedure, terwijl ook werd aangevoerd dat de huurbetaling werd opgeschort vanwege achterstallig onderhoud. Nu in de verzetprocedure kwam vast te staan dat in de verstekprocedure geen ontbinding en ontruiming zou zijn toegewezen door de rechter indien de verhuurder (en haar gemachtigde) een juiste huurachterstand zouden hebben vermeld in de dagvaarding, althans de vordering op de eerste zittingsdag zouden hebben verminderd, oordeelde de kantonrechter dat het verstekvonnis op dit punt zou worden vernietigd en de ontbinding en ontruiming van de baan zouden zijn. Hierna hebben partijen uiteindelijk overeenstemming bereikt, en werd de schikking waaruit volgde dat de huurder een bedrag van de verhuurder zou ontvangen, in een eindvonnis opgenomen.

Huurverhoging
Een woningcorporatie vorderde van haar huurder een kleine huurachterstand, welke bestond uit de huurverhoging. Namens de huurder heeft Erwin Dingenouts aangevoerd dat niet aan de eisen voor een correcte aanzegging van een huurverhoging was voldaan. Omdat de huurverhoging niet op de juiste wijze was aangezegd, werd de vordering door de kantonrechter afgewezen.