+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Op 10 februari 2021 heeft de kantonrechter te Arnhem in een uitgebreid gemotiveerd vonnis geoordeeld dat de algemene voorwaarden van de netbeheerders (in dit geval Liander) geen grondslag bieden om kosten voor een verwijdering van een gasaansluiting bij de ex-contractant in rekening te brengen.

Dit is een belangrijke aanvulling op het vonnis van de kantonrechter Assen van 4 augustus 2020 (zie nader daarover hier). In die eerdere uitspraak waren de algemene voorwaarden namelijk niet meer van toepassing omdat ze niet op tijd aan de consument waren verstrekt.
In deze nieuwe uitspraak is de rechter inhoudelijk op de bepalingen van de algemene voorwaarden ingegaan en oordeelt daarover in overweging 4.4 en 4.5 onder andere dat de specifieke bepalingen waarop Liander een beroep deed niet bepalen dat een opzegging impliciet een verwijderingsverzoek inhoudt, of dat de verwijdering van de gasaansluiting het gevolg is van de opzegging als bedoeld in artikel 5.3 van de algemene voorwaarden.

Vervolgens onderzoekt de kantonrechter ook in deze zaak of er dan sprake is van een wettelijke grondslag, en komt tot dezelfde conclusie als de kantonrechter Assen dat die wettelijke grondslag er evenmin is.

Erwin Dingenouts stond in beide zaken de gasverlaters bij.