+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Wanneer u uw woning energieneutraal hebt gemaakt, en geen gaslevering meer nodig hebt, wilt u misschien wel van uw gasaansluiting af. Zolang u de gasaansluiting hebt, betaalt u immers in ieder geval de vaste kosten voor de netbeheerder. De vraag is of u de aansluiting kosteloos kunt laten afsluiten, of zelfs verwijderen. De diverse netbeheerders (Enexis, Liander, Stedin, Rendo, Coteq, Westland Infra, en Enduris) rekenen bij een verzoek om afsluiting verschillende bedragen, welke soms oplopen tot vele honderden euro’s.

Of u die kosten moet betalen, hangt af van verschillende dingen. Zoals of er wel of geen overeenkomst is afgesloten; en of u zelf om de afsluiting verzoekt of dat de netbeheerder u wil afsluiten omdat er geen actieve gasleveringsovereenkomst bekend is op ‘uw aansluiting’.

Aansluitovereenkomst

Als u een gasleveringsovereenkomst en aansluit- en transportovereenkomst hebt voor uw gasaansluiting, dan kan het zijn dat u de kosten moet betalen voor afsluiting en verwijdering. Dat staat dan vaak in de algemene voorwaarden van de netbeheerder. Het uitgangspunt hierbij is beschreven op Consuwijzer. Er kunnen redenen zijn waarom de algemene voorwaarden niet (meer) tegen u kunnen worden ingeroepen, al zult u daar wel beargumenteerd een beroep op moeten doen.

Als u geen gasleveringsovereenkomst meer wilt, en die dus opzegt en geen nieuwe sluit, dan is daarmee uw aansluiting nog niet afgesloten. De mogelijkheid tot gasafname bestaat dan nog. Omdat de netbeheerder geen gas mag leveren, zal de netbeheerder u aanschrijven dat u een gasleveringsovereenkomst met een leverancier zult moeten aangaan om niet afgesloten te worden, en dat als u dat niet doet de netbeheerder tot afsluiting zal moeten overgaan. Als u in zo’n geval akkoord bent met de afsluiting door de netbeheerder, dan is het van belang dat u de netbeheerder gelegenheid geeft tot de afsluiting. Doet u dat niet, dan moet de netbeheerder een vordering bij de rechter instellen om uw woning binnen te treden en de meter te mogen weghalen en de aansluiting te verzegelen. Dit met alle extra kosten van dien. Als u de netbeheerder vrijwillig toegang geeft zodat deze aan zijn verplichting kan voldoen tot afsluiting van de gasaansluiting zodat de netbeheerder niet meer (ongewild) kan optreden als leverancier, dan valt te betogen dat u daarvoor geen kosten verschuldigd bent.

Geen aansluitovereenkomst

Dit laatste valt nog overtuigender te verdedigen indien u helemaal nooit contractant bent geweest. Dat kan het geval zijn als u verhuist naar een woning en bijvoorbeeld wel een elektriciteitsleveringscontract afsluit, maar geen gasleveringscontract. Voor de gasaansluiting bent u dan nooit contractant geweest.

Acceptatie offerte

Als u de netbeheerder vraagt om een afsluiting/verwijdering en u krijgt vervolgens een offerte van de netbeheerder en u accepteert deze, is de situatie anders. De netbeheerder kan zich dan op het standpunt stellen dat u de offerte hebt geaccepteerd zodat een (afzonderlijke) overeenkomst tot stand is gekomen. Om die reden kunt u dan verplicht zijn het geoffreerde bedrag te betalen.

Consumentenbescherming

In veel van de verschillende gevallen kunt u zich op diverse beschermende bepalingen in het (algemene) consumentenrecht beroepen. Een van de voorbeelden daarvan betreft een uitspraak van de geschillencommissie Energie. In dat bindend advies oordeelt de commissie dat de overeenkomst een overeenkomst van opdracht is, die de consument te allen tijde mag opzeggen zonder schadevergoeding te hoeven betalen.

Als er maar een klein onderdeel van de situatie wijzigt, bijvoorbeeld in de bewoordingen van de door u gevoerde correspondentie, of in de persoon of aard van de persoon (huurder of eigenaar), kan de beantwoording van de vragen al anders komen te liggen. Om hiervan een voorbeeld te geven: zodra u aan de netbeheerder schrijft dat u de overeenkomst wil opzeggen, zou de rechter daaruit kunnen afleiden dat u zelf (ook) vindt dat er sprake is van een overeenkomst.

De tactiek/aanvliegroute bij de aanpak van dit vraagstuk is dus van groot belang. Het is dan ook zaak dat u zich tijdig laat informeren en adviseren door een advocaat op het gebied van energierecht en consumentenrecht. U bent daarvoor bij Erwin Dingenouts aan het goede adres.