+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

mr. E.H.P. Dingenouts

Hebt u een geschil over de huurovereenkomst, bijvoorbeeld over de huurprijs of servicekosten, of gebreken in de woning? Wil uw werkgever u ontslaan of ontvangt u te weinig loon? Of hebt u als consument een geschil met een groot bedrijf, bijvoorbeeld uw telefoniebedrijf, energieleverancier, waterbedrijf, dan wel bij aankoop van goederen?

Met al deze vragen en nog vele andere kunt u terecht bij Erwin Dingenouts. Met zijn jarenlange ervaring bent u bij hem aan het juiste adres. Erwin is gespecialiseerd in:
Erwin is sinds 2005 advocaat, eerst bij “Rechthuys advocaten” en vanaf april 2009 bij “LJWD Advocaten”. Eerdere jarenlange juridische ervaring deed Erwin op als jurist bij een groot deurwaarderskantoor. 
Erwin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Huurrecht (Woonruimte, bedrijfsruimte);
– Verbintenissenrecht;
– Arbeidsrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Erwin Dingenouts is niet alleen erg ervaren in het voeren van gerechtelijke procedures, ook in het daaraan voorafgaande traject kan Erwin u bijstaan met raad en daad. Hij kan haarfijn de sterke en zwakke punten in uw zaak aanwijzen en hij zal ook vooraf eerlijk de slagingskansen met u doornemen. Eventuele schikkingsonderhandelingen kan hij uiteraard ook voor u voeren. Welke richting een zaak ook opgaat, u kunt ervan op aan dat Erwin zich volledig zal inzetten voor uw belangen.

Mocht u een laag inkomen hebben, dan hoeft dat geen beletsel te zijn voor het inhuren van de diensten van Erwin. Hij zal namelijk ook onderzoeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) en deze voor u aanvragen. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan hebt u vrije advocaatkeuze en kunt u hem inschakelen op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar.
Erwin organiseert de werkgroep Woonrecht en Contractenrecht in Rotterdam. De advocaten die onderdeel uitmaken van deze werkgroep bespreken met elkaar zaken en wisselen ervaringen uit. Zoals blijkt uit zijn verschillende lidmaatschappen houdt Erwin zijn kennis op peil en bij de tijd. Daarnaast begeleidt hij ook op vrijwillige basis de rechtenstudenten die bij de Rechtswinkel Rotterdam werken. Bij ingewikkelde zaken staat hij ook hen (en hun cliënten) met raad en daad bij.
Lidmaatschappen:
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging Rotterdamse Arbeidsrechtadvocaten (VRAA)
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
Werkgroep Woonrecht en Contractenrecht Rotterdam