+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

mw. J. de Poorte

Joëlle de Poorte heeft rechten gestudeerd in Leiden. Tijdens haar studietijd is haar passie voor het migratierecht ontstaan. In eerste instantie was Joëlle werkzaam in functies waarin zij als juridisch beleidsmedewerker en –adviseur intensief bezig was met het (verbeteren van) het vreemdelingenbeleid en met het maken van kennisproducten voor vreemdelingenrechtadvocaten, zoals vakbladen en kennisbanken. Ook heeft zij zelf in verschillende vakbladen gepubliceerd over het migratierecht.
Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn binnen het vreemdelingenrecht nam Joëlle het besluit om advocaat te worden en haar kennis in te zetten voor individuele rechtzoekenden. Weer drie jaar later is zij haar eigen kantoor gestart: de Poorte Advocatuur. Vanaf 1 januari 2021 maakt zij deel uit van Inigo Advocaten.
U kunt bij Joëlle terecht met vragen over het migratierecht in de breedste zin van het woord. 
Daarnaast kunt u ook voor een aantal specifieke problemen op het gebied van het personen- en familierecht bij haar terecht, zoals ontkenning en vaststelling vaderschap, gezags- en erkenningskwesties en wijziging BRP. In deze zaken spelen vaak kwesties die het IPR (Internationaal Privaatrecht) aangaan. Dit recht regelt welke regels voorrang hebben wanneer bijvoorbeeld een huwelijk in het buitenland is gesloten of een kind in het buitenland is geboren of wanneer één van de rechtzoekenden (ook) een buitenlandse nationaliteit heeft.  
 
Eerdere werkgevers:
-Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (www.acvz.org)
-FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling (nu: stichting migratierecht             Nederland, www.stichtingmigratierecht.nl)
-Vluchtelingenwerk Nederland (www.vluchtelingenwerk.nl)
-Rechtbank Den Haag, Stafbureau Vreemdelingenzaken
Aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: 
-Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
-Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN)
-Werkgroep Vreemdelingenrecht Rotterdam
-Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
-Werkgroep Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken
Bestuurslid van stichting LOS, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt.
Lid van het Platform Inclusie en Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 
Joëlle de Poorte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Vreemdelingenrecht 
– Personen- en familierecht.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Joëlle de Poorte beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan geen derdengelden ontvangen.