+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Karen Kort

Karen Kort is in 1998 voor het eerst beëdigd als advocaat. Ze heeft jarenlang voornamelijk in
het strafrecht gewerkt, onder meer bij Seebregts en Saey Strafrechtadvocaten, De Hef
Advocaten en de EU Missie in Kosovo.
Nadat ze in 2015 en 2016 vrijwilligerswerk had gedaan
met asielzoekers op de Griekse eilanden, ging het roer om en besloot zij zich te gaan richten
op het asielrecht.

In 2022 heeft Karen tijdelijk afscheid genomen van de advocatuur en is zij met een camper
door Europa getrokken. Na haar terugkeer van deze reis heeft ze bijna anderhalf jaar gewerkt
als jurist asiel- en vreemdelingenrecht bij stichting INLIA in Groningen. Toch bleef de
advocatuur trekken en met ingang van 1 juli 2024 is zij gestart bij Inigo Advocaten.

Karen spreekt (naast Nederlands) Engels en Frans. U kunt bij haar terecht voor alle zaken op het gebied van asiel en opvang. Karen zal u in een vroeg stadium informeren en adviseren over uw procedure. Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan zal zij u natuurlijk ook bijstaan tijdens de procedure bij de rechter(s). Als u tijdens uw procedure van advocaat wilt wisselen of u na een eerdere afwijzing een herhaalde aanvraag wilt indienen, dan kunt u ook contact met haar opnemen. Karen’s werkwijze kenmerkt zich door een grote inzet, duidelijke communicatie en goede bereikbaarheid.

Over het algemeen komen asielzoekers in aanmerking voor een toevoeging (door de
overheid gesubsidieerde rechtshulp). Mocht dit anders zijn, dan kunnen er altijd vooraf
prijsafspraken worden gemaakt.

Naast haar werk als advocaat is Karen voorzitter van Stichting Kaamba Neere, een stichting
die schoolkinderen ondersteunt in het West-Afrikaanse Burkina Faso. Ook werkt zij
incidenteel als ‘international volunteer lawyer’ voor asielzoekers in Griekenland en is zij nog
steeds betrokken bij stichting INLIA. Verder houdt zij van films en documentaires, sporten en
lezen.