+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

mr. M.J. Paffen

Alvorens een eigen praktijk op te starten heeft mr. Paffen jarenlange ervaring opgedaan bij andere advocatenkantoren. mr. Paffen heeft zijn praktijk zo ingericht dat kwaliteit voorop staat. Communicatie tussen u en het kantoor is van essentieel belang om deze kwaliteit te waarborgen. Hij is dan ook altijd telefonisch en digitaal bereikbaar voor u als klant.
Mr. Paffen is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Hij behandelt zaken uitsluitend op het gebied van asielrecht en het ‘reguliere’ vreemdelingenrecht. Mr. Paffen heeft veel ervaring op het gehele terrein van dit rechtsgebied: De begeleiding van asielprocedures, het voeren van procedures als de asielaanvraag door de IND is afgewezen, alsmede procedures over reguliere verblijfsvergunningen, vreemdelingenbewaringsprocedures, klachten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en inreisverboden.

Mocht u een aanvraag willen indienen voor een “reguliere” verblijfsvergunning kan mr. Paffen u uiteraard begeleiden, adviseren en eventuele procedures samen met u voeren. U kunt dan denken aan aanvragen voor een machtiging tot voorlopige verblijf om uw partner naar Nederland te laten komen of bijvoorbeeld een aanvraag van een verblijfsvergunning om bij uw partner en/of kinderen in Nederland te mogen blijven.
Aanvragen van een verblijfsvergunning op medische gronden, humanitaire gronden en/of verblijf op grond van uw recht op gezins- en privéleven, mr. Paffen staat u bij! Wilt u in Nederland studeren of werken ook hier kan mr. Paffen u over adviseren. Uiteraard kan mr. Paffen de zaak ook overnemen of voortzetten bij een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure als de aanvraag onverhoopt wordt afgewezen. Ook voor de problematiek van naturalisatie, visum kort verblijf of andere verwante vergunning is voor hem geen probleem.

Bent u werkgever en heeft u advies nodig over arbeidsmigratie of andere corporate migratievraagstukken ook u kunt terecht bij mr. Paffen.

Filosofie
No man is above the law and no man is below the law”, dit citaat van de voormalige president van de Verenigde Staten Theodore Roosevelt is een samenvatting van de filosofie aan de hand waarvan het mr. Paffen werkt. Niemand staat boven de wet en niemand is te “klein” voor de wet. Iedereen heeft recht op rechtvaardigheid. Met deze insteek worden de zaken door mr. Paffen behandeld. Met deze filosofie ontstaat een nauwe samenwerking tussen klant en advocaat, waarbij eerlijkheid en deskundigheid voorop staan. Een eerlijk afgewogen advies op basis van de wet en regelgeving is de basis van de samenwerking.

Tarief
Mr. Paffen staat zijn cliënten zowel betalend als – waar mogelijk – onder een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) bij. Het standaard uurtarief van mr. Paffen is € 242,– inclusief BTW (€ 200,– exclusief BTW). Er zijn afspraken mogelijk over een vaste prijs. Neemt u daarover contact op.

Rechtsgebieden

mr. Paffen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: (1) Vreemdelingenrecht en (2) Vreemdelingenbewaring. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

mr. Paffen beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan geen derdengelden ontvangen.