+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

mr. M.C. de Jong

Merijn de Jong is in 1994 afgestudeerd in Nederlands Recht aan de universiteit in Maastricht. Hoewel hij zich tijdens zijn studie vooral op strafrecht heeft geconcentreerd, is hij ná zijn studie vooral met migratierecht aan de slag gegaan. Eerst als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Utrecht en vanaf 1996 als juridisch medewerker bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag (dit kantoor vertegenwoordigt in vreemdelingenzaken de Staat). In 1998 is Merijn beëdigd als advocaat te Rotterdam. Zijn opleidingstijd bracht hij door bij Advokatenkolletief Vreewijk, waar hij zaken behandelde op het gebied van vreemdelingenrecht, strafrecht, huurrecht en personen- en familierecht. In 2001 en 2002 was hij werkzaam bij Aartsen & Van der Biezen advocaten te Utrecht. Daar ontwikkelde hij zich met name tot specialist op het gebied van asielrecht, vooral voor vluchtelingen uit Irak. In 2003 onderbrak Merijn zijn loopbaan in de advocatuur. Hij gaf les en werkte bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit te Den Haag, waar hij meewerkte aan de ‘bouwfraude’zaken.

Op 1 januari 2007 maakte Merijn zijn herintrede in de advocatuur. Hij behandelt zaken op het gebied van zijn ‘oude’ specialismen ‘regulier’ vreemdelingenrecht (dat is al het migratierecht behalve asiel), en huurrecht (met uitzondering van onderhoudsgebreken). Daarnaast neemt hij zaken in op het gebied van het algemene verbintenissenrecht. Kernkwaliteiten van Merijn zijn analytisch vermogen en het ‘strategisch’ benaderen van een zaak. Daarnaast heeft hij een scherpe pen en is hij in staat een zaak met verve op een zitting te presenteren. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met muziek en acteren, en beoefent hij het oosterse denkspel ‘go’.
Curriculum vitae
Geboren 1969, jaar van afstuderen (Maastricht): 1994, beëdigd als advocaat: 1998. Was eerder werkzaam bij:
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag
Advokatenkolletief Vreewijk te Rotterdam
Aartsen & Van der Biezen advocaten te Utrecht
Flanderijn Trainingen (verbonden aan Flanderijn Gerechtsdeurwaarders) te Rotterdam

De Nederlandse Mededingingsautoriteit te Den Haag

 

Rechtsgebiedenregister
Merijn de Jong heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: – vreemdelingenrecht / vreemdelingenbewaring;
– verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Lidmaatschappen
De Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten SVMA en de Rotterdamse werkgroepen Vreemdelingenrecht en Verbintenissenrecht.
Voorbeeldzaken Merijn de Jong