+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Bij annulering of voortijdige beëindiging het volledige lesgeld verschuldigd?

Als een student een opleiding of cursus volgt en deze – om welke reden dan ook – voortijdig beëindigt, wil het opleidingsinstituut meestal dat het volledige lesgeld alsnog betaald wordt, of weigert zij het vooruit betaalde lesgeld terug te betalen. Dit met een beroep op de algemene voorwaarden waarin dit is opgenomen.

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een onderwijsovereenkomst een overeenkomst van opdracht is. Dat soort overeenkomsten kan de opdrachtgever (in dit geval de student) altijd opzeggen. De student hoeft daarbij geen schadevergoeding te betalen maar hoeft in beginsel alleen loon te betalen voor al geleverde diensten.
In dit soort situaties kan de consument/ex-student dus vaak kansrijk verweer voeren of zelfs geld terug vorderen.

Hoewel de rechter in veel gevallen uit eigen beweging moet onderzoeken of de algemene voorwaarden (on)geldig zijn, is het zeker van nut om in een dergelijke procedure door een deskundige advocaat te worden bijgestaan. Dan kan de uitspraak voor de student zelfs nog gunstiger uitvallen, zoals bijvoorbeeld in de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 21 oktober 2016 waarbij de vordering van NCOI grotendeels werd afgewezen.
Voor advies of rechtsbijstand kunt u altijd contact opnemen met Merijn de Jong en Erwin Dingenouts.

Voor een update n.a.v. een Hoge Raad uitspraak verwijzen wij u naar deze pagina.