+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl
 Arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht gebeurt juridisch veel. Er is veel media-aandacht voor de ontwikkelingen, de persoonlijke belangen die spelen zijn doorgaans groot. Voor de arbeidsrechtadvocaat bestaan veel mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen bij arbeidsrechtelijke vraagstukken en geschillen.

Erwin Dingenouts is sinds 2000 werkzaam als arbeidsrechtsadvocaat. Hij is lid van de Specialistenvereniging Arbeidsrechtsadvocaten Rotterdam (VRAA).

Voor welke onderwerpen kunt u bij hem terecht?

  1. Onderhandelingen over in- en uitdiensttreding
  2. Betaling loon, vakantiegeld e.d. 
  3. Uitzenden en inlenen 
  4. Arbeidsomstandigheden 
  5. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 
  6. Concurrentie- en relatiebeding 
  7. Ontslag