+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl
Huurrecht

Het huurrecht bevat vele aspecten. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om:

  • Beëindiging huurcontract en ontruiming
  • Vaststelling huurprijs
  • Huurovereenkomsten
  • Onderhuur
  • Herstel oude staat
  • Overlast
  • Gebreken aan het gehuurde

 

Geschillen binnen het huurrecht kunnen gaan over woonruimte of over bedrijfsruimte. Advocaten Merijn de Jong en Erwin Dingenouts behandelen alle mogelijke geschillen en procedures op het gebied van huurrecht voor zowel particulieren als ondernemingen. Hebt u een huurrechtelijk geschil, neemt u dan contact met hen op.

Nieuws en ontwikkelingen

Kosten (ongevraagde) verwijdering gasaansluiting (II)

Op 10 februari 2021 heeft de kantonrechter te Arnhem in een uitgebreid gemotiveerd vonnis geoordeeld dat de algemene voorwaarden van de netbeheerders (in dit geval Liander) geen grondslag bieden om kosten voor een verwijdering van een gasaansluiting bij de...

Kosten (ongevraagde) verwijdering gasaansluiting

Er is de laatste jaren veel te doen over kosten die netbeheerders aan de consument berekenen voor de verwijdering van de gasaansluiting. Dit betreft dan vooral de situatie waarin de consument (enkel) de Aansluit- en TransportOvereenkomst (ATO) opzegt en niet van plan...

Cursuskosten bij annulering

De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan over het onderwerp van annuleringskosten bij opzeggen van de onderwijsovereenkomst. Wij hebben over dit onderwerp eerder een stukje geschreven op onze website ( hier ). In dit geval had het Gerechtshof, na de...

Kosten van afsluiten van de gasaansluiting

Wanneer u uw woning energieneutraal hebt gemaakt, en geen gaslevering meer nodig hebt, wilt u misschien wel van uw gasaansluiting af. Zolang u de gasaansluiting hebt, betaalt u immers in ieder geval de vaste kosten voor de netbeheerder. De vraag is of u de aansluiting...

Bemiddelingskosten bij aangaan huurovereenkomst

Woonruimte is schaars. Makelaars en andere bemiddelingsbureaus hebben zich op de markt gestort en proberen van oudsher te verdienen aan het bemiddelen tussen verhuurder en huurder. Daarbij moeten ze zich echter aan een strenge regel houden: geen ‘twee heren dienen’....

Dwaling (2)

Ook bij het sluiten van een huurovereenkomst kan de huurder dwalen. In een door Erwin behandeld geval kon de huurder zich niet inschrijven bij de gemeente op het huuradres omdat het adres niet ‘bestond’. Het kwam niet voor in het adressenregister van de gemeente,...

Verkochte vorderingen

Mag uw schuldeiser uw schuld verkopen aan een ander bedrijf? U hebt het misschien wel eens meegemaakt: u had een betaalachterstand, bijvoorbeeld bij Vodafone, Essent of Wehkamp. Opeens krijgt u geen brieven meer van Vodafone, maar van Lindorff (voorheen Transfair) of...

Oude vorderingen en oude vonnissen

Het komt geregeld voor dat mensen te maken krijgen met heel oude incasso’s. Vorderingen van lang geleden; van meer dan 10, soms wel meer dan 20 jaar oud. Dat zijn bijvoorbeeld schulden uit roodstanden of kredieten. Vaak is de zaak dan in het verre verleden voor de...

Consumentenbescherming in het energierecht voor bedrijven?

Er is inderdaad sprake van enige consumentenbescherming voor (kleine) bedrijven bij elektriciteitslevering en gaslevering. De diverse bepalingen in deze wetten die de kleinverbruiker moeten beschermen gelden namelijk voor aansluitingen tot 3x80A (elektriciteit) en met...

Is tijdelijke huurovereenkomst woonruimte mogelijk?

Tot een jaar geleden hadden tijdelijke huurovereenkomsten maar beperkte betekenis. Een overeenkomst voor bepaalde tijd moest worden opgezegd, en dat kon maar in een aantal situaties. De wetgever besloot echter om daar verandering in te brengen. Vanaf 1 juli 2016 (Wet...