+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Hebt u een mobiele telefoon met een abonnement voor een vaste periode (meestal 1 of 2 jaar), en heeft uw telefoonmaatschappij geen duidelijke koopprijs voor uw toestel in het contract vermeld? Dan kunt u de aanschaf van het toestel gemakkelijk ongedaan maken. U schrijft een brief waarin u de koopovereenkomst en de kredietovereenkomst (want dat zijn het) vernietigt en u vordert het deel van het abonnementsgeld dat was bedoeld voor aanschaf van de telefoon, terug van de telefoonmaatschappij. Als de maatschappij daarom vraagt, moet u wel het toestel teruggeven. Maar dat mag in de staat waarin het zich bevindt, en voor het gebruik bent u geen vergoeding verschuldigd. Wel moet u zorgvuldig met het toestel omgaan en moet u de belkosten betalen. Bewaart u het toestel dus goed. Deze recente ontwikkelingen in de rechtspraak bieden u ook goede argumenten voor het voeren van verweer tegen geldvorderingen op u van telefoniebedrijven.

Dit alles heeft de Hoge Raad onlangs uitgemaakt. In zijn uitspraak van 12 februari 2016 moest de Hoge Raad zich uitlaten over een aantal vragen van een kantonrechter. Die had een zaak onder zich over een telefoonovereenkomst van een consument met KPN. Daarbij was een zogenaamde ‘all in’-prijs afgesproken. Dat wil zeggen dat de consument een maandelijks bedrag betaalde voor de telefoon, het abonnement, en een aantal belminuten. In de meeste contracten van grote aanbieders zoals KPN, Vodafone, Telfort, T-mobile, Tele2 etc, is dat zo geregeld. Er staat geen aparte koopprijs voor de telefoon in het contract.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat zo’n all in-prijs in strijd is met de wet. Als consument kun je bij een all in-prijs de overeenkomst vernietigen, althans voor zover dat ziet op de aanschaf van het telefoontoestel. Dat kan zonder dat de rechter eraan te pas komt, gewoon door een brief te sturen. Het is wel verstandig om dat aangetekend te doen.

Het ligt voor de hand dat de meeste telefoonaanbieders na deze uitspraak de contracten veel zorgvuldiger zullen gaan opstellen. Ze moeten de aanschafprijs en de overige kosten waarvoor u betaalt, duidelijk specificeren. Maar als u nog een contract hebt waarbij dat allemaal niet het geval is, kunt u dus heel goedkoop van uw abonnement af.

De Hoge Raad had al eerder, in een uitspraak van 13 juni 2014 bepaald dat dit soort abonnementen, waarbij de consument een ‘gratis’ telefoon erbij krijgt, zijn aan te merken als ‘koop op afbetaling’ en een kredietovereenkomst. U krijgt immers een duur toestel mee, waarvoor u niet meteen de volle koopprijs hoeft te betalen. In het abonnementsgeld zit een bedrag voor aanschaf van de telefoon inbegrepen. De telefoonmaatschappij is wettelijk verplicht dat te specificeren.

Maar stel dat u de overeenkomst vernietigt, en de al betaalde bedragen terugvordert die zien op de aanschaf van de telefoon, op hoeveel geld hebt u dan recht? De Hoge Raad spreekt zich niet uit over de vraag hoe de consument zijn vordering op dit punt vorm zou kunnen geven. Het lijkt echter logisch om in eerste instantie aan te sluiten bij de normale verkoopprijs van de telefoon, zonder abonnement.

Een voorbeeld. Stel u hebt 6 maanden geleden een abonnement afgesloten bij een telefoonmaatschappij waarbij u een smartphone krijgt met een normale verkoopwaarde van 500 euro. Het abonnementsgeld dat u elke maand moet betalen is 40 euro en contractperiode is twee jaar. Voor het toestel hoeft u niets extra’s te betalen. Het totale bedrag dat de maatschappij van u zal krijgen als u de contractperiode van twee jaar helemaal vol maakt, is dus 24 x 40 euro, dus 960 euro. Ongeveer 500 euro daarvan zal bedoeld zijn als betaling voor de telefoon. De overige 460 euro betaalt u voor de nummeraansluiting, de belminuten, eventuele internetaansluiting, service, etc. U hebt intussen 1/4e deel van het contract vol gemaakt, en 6 x 40 euro, dus 240 euro aan de maatschappij betaalt. 125 euro daarvan (1/4e van de koopprijs) kunt u nu terugvorderen van de telefoonmaatschappij. Als deze met goede argumenten komt waarom de aanschafprijs bij een abonnement lager zou zijn, kan dat anders uitpakken, maar volgens ons is dit een goede insteek.

Twijfelt u of uw contact onder deze rechtspraak valt, of gaat de telefoonaanbieder niet akkoord met uw brief waarin u de overeenkomst vernietigt? Neemt u dan contact op met Merijn de Jong of Erwin Dingenouts. Als de telefoonmaatschappij al een rechtszaak tegen u is begonnen omdat u een of meer betalingen niet hebt gedaan, neemt u dan in ieder geval contact met ons op. Er valt in dit soort zaken vaak op veel punten een goed juridisch verweer te voeren.