+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Mag uw schuldeiser uw schuld verkopen aan een ander bedrijf?

U hebt het misschien wel eens meegemaakt: u had een betaalachterstand, bijvoorbeeld bij Vodafone, Essent of Wehkamp. Opeens krijgt u geen brieven meer van Vodafone, maar van Lindorff (voorheen Transfair) of DirectPay. Of u krijgt geen rekening van uw tandarts, maar van Famed. Mag dat?

Het korte antwoord is: ja, dat mag. Er zijn echter wat opmerkingen bij te plaatsen.

Op dit moment zijn schuldopkopers en hun manier van (onbehoorlijk) incasseren van schulden veel in de publiciteit. Terzijde: een schuld is pas een schuld als u het ermee eens bent dat u het gevorderde bedrag moet betalen. Als u het geheel of gedeeltelijk oneens bent met het bedrag dat geclaimd wordt, dan is er sprake van een betwiste vordering (en dus geen schuld). Dit is van belang omdat u voor betwiste vorderingen beter geen afbetalingsvoorstellen kunt doen en u kunt deze in beginsel ook niet mee laten lopen in een schuldenregeling. Verder is dit van belang omdat u in zo’n geval er goed aan doet dat verweer zwart op wit te zetten en zo (bijv. per post/fax/e-mail) aan de schuldeiser te sturen dat u de aankomst kunt bewijzen.

Als een vordering op een andere schuldeiser overgaat, heet dat met een juridische term ‘cessie’. Hoewel cessie juridisch mogelijk is, moet dit wel aan een aantal formele eisen voldoen. Zo moet er minimaal sprake zijn van een ‘titel’ (koopovereenkomst), die is gesloten door een bevoegde verkoper, en er moet rechtsgeldig een ‘levering’ (overdracht) plaatsvinden. Dat laatste moet met een akte van cessie en mededeling van de cessie aan de schuldenaar, of met alleen een akte van cessie (stille cessie). In dat laatste geval is mededeling niet nodig, maar moet de akte geregistreerd zijn, of ‘authentiek’.

In de praktijk zien wij wel vaker dat de opkoper van een vordering in een procedure, na verweer door ons, niet aantoont dat er sprake is van een rechtsgeldige cessie. Als de rechter vaststelt dat de cessie niet genoeg is aangetoond, dan wijst de rechter de vordering af.

Een aantal gepubliceerde voorbeelden hiervan uit procedures die wij voor klanten gevoerd hebben zijn:
– Gerechtshof Den Haag (16-06-2009 –procedure gevoerd door Dingenouts, met inschakeling Bruins als procureur) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff Purchase;

– Kantonrechter Den Haag (01-07-2010) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff Purchase;

– Kantonrechter Rotterdam (07-03-2014) – geen cessie van Vodafone naar Intrum Justitia;

– Kantonrechter Haarlem (28-02-2017) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff;

– Kantonrechter Rotterdam (21-08-2017) – geen cessie van T-mobile naar Direct Pay;

Als er sprake is van een (deels) betwiste vordering, is het vaak de moeite waard om ook formeel verweer te voeren tegen de rechtsgeldigheid van de gestelde cessie. Omdat dit nauwgezet en volhardend moet gebeuren, raden wij u aan om hiervoor een gespecialiseerde consumenten- en procesrecht advocaat in te schakelen. Vaak lijkt namelijk de eerste gedachte bij rechters te zijn (ook eens letterlijk gehoord op zitting) ‘dat zullen deze grote bedrijven toch wel goed geregeld hebben’. U kunt Merijn de Jong en Erwin Dingenouts telefonisch of per e-mail benaderen om te controleren of u een advocaat nodig hebt.