+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Op de levering van water zien deels andere wettelijke regels dan op de levering van nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas en warmte. Toch komen de uitgangspunten in grote lijnen overeen en is de aanpak voor de consument en zijn advocaat bij geschillen met de verschillende nutsleveranciers in grote lijnen hetzelfde.

Ook de afnemer van water is een consument die door het consumentenrecht wordt beschermd. Daarnaast is er regelgeving waardoor waterafsluitingen niet in alle gevallen zijn toegestaan. Ook hanteert de Geschillencommissie Water (voorheen geschillencommissie Energie en Water) dezelfde ‘methode Vink’ (zie hier voor uitleg) als de geschillencommissie Energie.

In 2016 is hierover nog een proefprocedure gevoerd, waarin Evides betoogde dat de commissie de methode Vink niet meer op waterlevering, althans op levering door Evides, zou moeten toepassen. De geschillencommissie heeft echter geoordeeld in haar bindend advies van 5 april 2016 dat die methode Vink van toepassing blijft, en ook de normale verjaringsregels. Die laatste termijn is bij waterlevering weliswaar ‘gewoon’ 5 jaar, maar voor energielevering, waar de verjaringstermijn 2 jaar is, kan die overweging van extra belang zijn.